Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02648103
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
754
1391
4410
30707

Ankara Okulu Yayınları Olarak Editörlüğümde yeni bir projenin eşiğindeyiz... Allah tamamına erdirsin......

Prof. Dr. Mehmet Azimli

İSLAM-TARİH KLASİKLERİ

Yayınlananlar
1.    Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.
2.    İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, (Arapçası ile),  çev. Beyza Bilgin.
3.    Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
4.    Zühri, (124/741), el-Meğazi, (Arapçası ile),  çev. Muhammet Nur Akdoğan.
5.    İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
6.    Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
7.    Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
8.    İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
9.    İbn Rüsteh, (300/912), el-Alaku’n-Nefise, (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.
10.    Minkari, (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.

Baskıya Hazırlananlar
11.    Hayyat, (300/912), el-İntisar, (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.
12.    İbn Zebale, (199/814), Ahbaru'l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi, (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
13.    Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, (Arapçası ile)  çev. Osman Eskicioğlu.
14.    Muhammet Şeybani, (189/803), es-Siyeru’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
15.    İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, çev. H. Avni Güllü.
16.    İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
17.    İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, çev. Abdülkadir Karakuş.
18.    İbn Abdülber, (463/1071), el-İnbah, çev. Hakan Temir.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar
19.    Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
20.    İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.
21.    Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
22.    Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, çev. Fuat Koca, M. Emin Eren.
23.    Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, çev. Sıddık Korkmaz.
24.    Ebu Yusuf, (182/798),  Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
25.    Ebu Yusuf, (182/798),  er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, çev. İbrahim İlhan.
26.    Muhammet Şeybani, (189/803), Kitabu’l-Hiyel, çev. Saffet Köse.
27.    İbnü’l-Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
28.    İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
29.    İbn Ebi Şeybe, (230/845), er-Reddu ala Ebi Hanife, (Arapçası ile)  çev. Abdullah Ubeydi
30.    İbn Ebi Şeybe, (230/845), Kitabu’l-Meğazi, (Arapçası ile)  çev. Ramazan Önal.
31.    İbn Ebi Şeybe, (230/845), Maktelu Osman ve Kitabu’l-Cemel, (Arapçası ile)  çev. Gufran Fadıl
32.    Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
33.    İbn Hayyat, (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
34.    İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, çev. Erhan Kayhan.
35.    Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, çev Muhammed Nur Akdoğan.
36.    Cahız, (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, Çev; İsmail Araz.
37.    İbn Abdülhakem, (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
38.    İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera,  çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
39.    İbn Abdülhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Hüseyin Arı.
40.    İbn Sellam İbazi,(273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam, çev; Selim Yılmaz, Nurullah Aydın
41.    Fakihi, (275/888) Ahbaru Mekke, çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.
42.    İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.
43.    İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, Çev; İsmail Araz.
44.    İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, Çev; İsmail Araz.
45.    İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
46.    Ebu Zura Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
47.    İbn Ebi’d-Dünya, (281/894), Hilmu Muaviye, Maktelu İmam Ali, Çev; Halil Ortakçı.
48.    Yakubi, (294/905), Tarih, çev. Sedat Seçkin Bozkurt.
49.    Taberi, (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, çev. Cemalettin Saylık.
50.    İbn Abdurrabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz
51.    Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
52.    Mağribi, (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
53.    Hemdani, (334/945), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Ahmet Yeser Savaş.
54.    Mesudi, (345/956), Mürûcu’z-Zeheb, çev. Hüseyin Güneş, Salih Geçit, Ahmet Gül.
55.    Mesudi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mikdat Eser.
56.    Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
57.    Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, Çev; Muhammet Süscan.
58.    Ebu’l-Ferec İsfahânî,  (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
59.    Hamza Isfehani,(360/970), Tarihu Sini Mülûku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
60.    Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.
61.    Biruni, (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev; Seher Parlak.
62.    Gırnati, (566/1171), el-Muğrib, çev; Seher Parlak.
63.    İbn Adim, (660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
64.    Yazarı Meçhul, (763/1362)  Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.

Yorumlar   

0 #4 Beyhan 30-12-2018 15:56
İbn Şebbe, Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera hakkında bilginiz var mı ne kadar sürede yayınlanır ki?
Alıntı
0 #3 Yönetici 04-03-2018 13:17
Alıntılandı Halil İbrahim Çelik:
Bu listedeki kitaplardan hangileri yaınlandı? Güncelleme yapabilir misiniz?
Teşekkürler

Kitaplar çıktıkça duyuruyor ve listeyi güncelliyorum
Alıntı
+3 #2 Halil İbrahim Çelik 24-12-2017 22:45
Bu listedeki kitaplardan hangileri yaınlandı? Güncelleme yapabilir misiniz?
Teşekkürler
Alıntı
+4 #1 Mustafa Demiray 14-03-2017 08:50
çok güzel haberler.
Allah tamamına erdirsin.
kitapların arkalarına koyduğunuz dizinleri birleştirerek bu sitede yayınlayabilirseniz çok makbul olur, okur ve araştırmacıların istifadesini ciddi şekilde artırır.

kolay gelsin
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)