Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02775623
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
185
476
1820
16160

2015 ULUSLARARASI TIBB-I NEBEVÎ KONGRESİ
06-09 MAYIS 2015, ADANA, TÜRKİYE


‘Peygamber tıbbı’ anlamına gelen tıbb-ı nebevî, Hz. Peygamber’in beden ve ruh sağlığı hakkında ortaya koyduğu uygulama ve tavsiyelere karşılık gelir. Onun bu uygulama ve tavsiyeleri daha sonra oluşturulan büyük hadis ansiklopedilerinde ya da bağımsız olarak yazılan sayısız ‘et-Tıbbu’n-Nebevî” kitabında yer almış ve gerek tıpla uğraşan Zehravî, İbn Sînâ ve İbnu’n-Nefîs gibi Müslüman hekimlere gerekse tedavi arayan hastalara her dönemde şifa ve rehber olmuştur.

Tıbb-ı Nebevî kongresinin amacı, Hz. Peygamber’in yazılı kaynaklarda ruh ve beden sağlığıyla ilgili günümüze kadar ulaşan uygulama ve tavsiyelerini pozitif bilimlerin önerdiği sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam ve modern tedavi yöntemleriyle buluşturmak ve bu buluşmayı birbirinden farklı bilim dallarına ait uzmanların bakış açılarıyla yeniden yorumlamaktır.


Kongrenin Temel Temaları

 •     Kur’an ve Hadislerde Şifa
 •     Hz Peygamberin Tıp Alanındaki Uygulama ve Tavsiyeleri (Ateşle Dağlamak, Hacamat vs)
 •     Koruyucu Hekimlik
 •     Enfeksiyon Hastalıkları ve Karantina
 •     Anne, Çocuk Sağlığı ve Emzirme
 •     Kişisel Bakım ve Hijyen
 •     Kötü Madde Kullanımı ve Zararlı Alışkanlıklar
 •     Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 •     Gıda Güvenliği
 •     Sağlıklı Cinsel Hayat
 •     Güncel Tıp ve İslamiyet
 •     İnanç ve İmmünoloji
 •     İbadetin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkisi
 •     Organ Bağışı ve Doku Nakli
 •     Hıtan/Sünnet Olmak
 •     Zaman Yönetimi ve Sağlık
 •     Yaşlılık ve Bakım
 •     Helal ve Haram Gıdalar
 •     Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
 •     Alternatif Tıp ve İslam
 •     Plastik Cerrahi ve İslam
 •     Dua ve Ruh Sağlığı
 •     Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı
 •     Vakıf ve Tıp

20 Şubat 2015 - BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ
06 Mart 2015 - KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DUYURULMASI
03 Nisan 2015 - BİLDİRİLERİN TAM METİNLERİNİN GÖNDERİLMESİ
20 Nisan 2015 - KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN DUYURULMASI

Kongre Web Sayfası: http://www.tibbinebevikongresi.com/

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)