İslam Tarihçileri

Kullanıcı Oyu:  / 3
En KötüEn İyi 

10.01.1977’de Mersin İli Erdemli İlçesi Tapureli Köyü’nde doğdu. 1996’da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. Haziran 2001’de İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yılın Eylül ayında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek lisansa başladı. Ağustos 2003’de “Şer‘iye Sicillerine Göre Tarsus (1305-1315/1887-1897)”  başlıklı teziyle Yüksek lisans derecesi aldı. Eylül 2003’de aynı enstitüde doktoraya başladı. 2004’te “Şer‘iye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın Sonunda Tarsus’ta Ermeniler” adlı makalesi, Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi (ASAM) Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkiye çapında düzenlediği Ermeni Araştırmaları makale yarışmasında ikinci oldu. “Arşiv Belgelerine Göre Tarsus’ta Sosyo-Kültürel Yapı (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı)” başlıklı doktora tezini 15.10.2008’de tamamlayarak doktora derecesini aldı. 10 Şubat 2009’dan 03.03.2014 tarihine kadar Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim dalında Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 04.03.2014 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim dalına naklen atandı. Halen aynı fakültede çalışmaktadır.


Sitemizde yer alan telifleri: