Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02855199
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
342
616
3322
7178

İslam Tarihi Diğer Kaynakları

 • Hz. Peygamber Devri'nde Göktürkler ve Türk Kültürü" konu başlıklı bir tebliğ sunmaya beni sevk eden sebeplerden birincisi; Hz. Peygamber ile çağdaş olan Göktürkler'i, siyası ve Çinliler, Sasaniler, Bizanslılar ve Araplar ile münasebetleri yönünden ele almak ve Göktürk çağı Türk kültürü ile Cahiliye çağı Arap kültürünü karşılaştırmak. İkincisi ise, Türkler' in Hz. Peygamber'e bakışını ve Hz. Peygamber'in de Türkler ile ilgili hadislerini hatırlatmak ve Göktürk çağı Türk kültürünün İslam kültürüne yakınlığını dile getirmektir.
 • Tarihte ilk olarak 'Türk" adını millet ve devlet ismi olarak kullanan Göktürk Devleti, eski Büyük Hun İmparatorluğu'nun da başkenti olan Ötüken merkez olmak üzere, Hz. Muhammed'in doğumundan 19 yıl önce yani 552 yılında "İl-kağan" ünvanıyla Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.
 • Göktürk Devleti'nin en haşmetli çağına ulaştığı Mu-kan Kağan'ın son zamanlarında Peygamberimiz Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 yılında Mekke'de dünyayı aydınlatmıştır.
 • Hz. Muhammed'in doğduğu tarih olan 571 yılında, yıllarca sürecek olan Sasani-Bizans çatışması başlamış; hakimiyetlerini Harezm'e ve kuzeye yaymakta olan ve Buhara, Taşkent gibi sekiz bölgeyi hakanlığa bağlayan Göktürkler de, daha 570'de Azerbaycan'a girmişlerdir.
 • Sasani Hükümdan Anüşirvan, doğuda kendisi için tehlikeli bir şekilde kuvvet kazanan Göktürkler ile iyi geçinmeyi siyaseti bakımından uygun bularak, onlarla dostane münasebetler kurmaya çalışmış ve bu maksatla Göktürk Hakanı 'nın kızı ile evlenmiştir. Bu
  Türk kızından doğan oğlu ve halefi IV. Hürmüz (579-590) sima ve seciye itibariyle, İranlılar'a benzemediğinden "Türkoğlu" diye anılmıştır.
 • Sasaniler aracılığıyla başlayan Türk-Arap münasebetlerinin yankıları, Cahiliye çağı Arap Şiirinde yer almıştır. Arap şairleri Türkler'in kahramanlıklarını korku ile kanşık olarak dile getirmişlerdir.
 • Çok ilgi çekici bir tarihi' gelişmedir ki, Hz. Peygamber'in doğduğu tarih olan 571 'lerde Göktürkler, en haşmetli dönemini yaşamış ve Peygamberimizin vefatından iki yıl önce ise, Çin'e tabi olmuşlardır. Bilindiği gibi, elli yıllık bir karanlık dönemden soma, II. Göktürk Devleti 'nin kuruluşu ile, yeniden Türklük İstiklaline kavuşmuştur.
 • Türkler hakkında Peygamberimiz'in hadislerini iki grupta toplamak mümkündür; İlk gruptaki hadisler, daha çok Türkler ile iyi geçinmeyi ve onlarla mücadele etmemeyi tavsiye etmektedir.
 • İkinci gruptaki hadisler ise, Türkler ile Araplar arasında birçok mücadelenin olacağı, Türkler'in Irak ve Suriye'yi fethedeceği ve hakimiyeti Araplar'dan alacağı belirtilmektedir.
 • Peygamberimizin ve fetihlerden önce Arapların Türkleri az da olsa tanıdıklan ve onlar hakkında bir fikir sahibi oldukları kısmen ortaya çıkmaktadır.
 • Çeşitli yollarla Müslümanlar arasına giren Türkler, İslamiyet'i incelemek fırsatı bulmuşlar, kendi inanç ve yaşayışları ile İslam dini esasları ve Müslümanlarm yaşayışları arasında uygunluklar tespit etmişler ve bu sebeple de kılıç zoru olmaksızın, kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır.
 • Sonuç olarak denilebilir ki, Peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü, peygamber olduğu ve İslamiyet'i yaydığı, Peygamber olmanın yanında, aile reisi, ordu komutanı, devlet başkam olduğu çağda, kurulmuş, gelişmiş ve yıkılmış olan Göktürkler, doğuda Çinliler, batıda da Sasiiniler ve Bizanslılar ile bazen dost ve bazen de düşman olarak münasebetler kurmuşlardır. İsHl.m öncesi ve İslami devirde bu münasebetleri gerçekleştiren Türkler, hem Cahiliye çağı Arapları ve hem de İslami devirde başta Peygamberimiz olmak üzere, Müslümanlar tarafından takip ve takdir edilmiştir.

Göde, Kemal, Hz. Peygamber Devrinde Göktürkler ve Türk Kültürü, III. Kutlu doğum sempozyumu: tebliğler 295 s., 2000, s. 83

Yorumlar   

-1 #4 Santo Carvajal 16-08-2019 16:34
Bir Müslüman olarak yazdığınız yazıyı kınıyorum; neden yalan söylüyorsunuz? Bir insan neden başka bir din onunkine benziyor diye o dine geçer?
Hristiyanlık İslam'a benziyor, isterseniz şimdi bütün Türkiye Hristiyan olsun.
Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmuştur ve hadislerde genellikle Türklerle savaşılması gerektiği söylenir; bana inanmayan açıp okusun.
Alıntı
0 #3 Yuksele cevap 23-10-2018 02:14
Turk kelimesi arapca bir kelime değildir
Türk kelimesi
Sumerler den gelir
Turukki denilen Azerbaycan ve doğu anadoluya hukmetmis orta asyali bir halka aittir
Etrusk de mi arapca gerizekagli kardeşim :)
Etrak Trak
Turuk toruk turusk
Kendi lehçeleri ile Türk demişler Türk kelimesinin Episistemolojisi Turkcedir Orhun yazitlarinda Turuk diye yazılı
Yeniseyde Türusk diye
İranda Turukki
Ayriyeten peygamberin hadislerine bakarsan
Türklerle alakali türk demiyor etraki da demiyor
Tarakum diyor
Yani oda Öz Türkçe Terekeme den bozma bilip bilmeden konuşma anna Popowa oku Türk kelimesi bir ırkın adı konfederasyonun degol
Alıntı
-5 #2 Yüksel Yeni 28-03-2017 21:44
Türk Kelimesi islamdan önce literatürde yoktur.
Türk Göçmen anlamında Arapça تراك fiilinden üretilmiş bir kavram olup Çöken Acem ve Mevali kavramları yerine Emevilerin yıkılış Abbasilerin kuruluş döneminde literatüre girmiştir. Türk demek Arap olmayan Müslümanlar demektir.
Tarihin Paradigması sorunludur. Bilgiyi modern epistemoloji ile örgütleyenler tarihi bir senaryo olarak yazmışlardır.
Tarih tasavvuru dünün değil yarının dizaynıdır.
Türk kavramını etnisiteye indirgeyenler Mançurya'dan iskandinavya'ya Asyanın orta şeridini kuşatan bir kimliği çökertmiştir.
Türk kavramı bir etnisitenin değil onlarca etnisiteden müslüman olan halkların ortak adıdır.
Ayrıntı ile ilgili görüşmek istenirse mail adresimden irtibat kurulabilir.
Yüksel YENİ
Alıntı
-1 #1 Yüksel Yeni 28-03-2017 21:43
Afet İnan Güdümünde ki 1931 tandanslı Türk ve Türk tarih tezinde II.Göktürkler olarak isimlendirilen Aşinalar Müslümandır.
Orhun Yazıtları İslami bir manifestodur.
Kul Tekin (Kültigin) İmam Azam'ın arkadaşıdır.
Hz Peygamber dönemi Hun Medeniyet Havzası Çin Müstemlekesidir. Çin tarafından atanan Müstemleke valilerince idare edilmektedir.
Çin Mao'nun Çin Tarih Tezi ve Han Ulus tezi kabullenilerek algılanmamalı. Çin Çin seddinin dışındaki topraklarda şu an işgalcidir.
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)