Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02811243
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
517
602
3041
15536

İslam Tarihi Diğer Kaynakları

Yahudiler niçin İsrailoğulları olarak isimlendirilir? İsrailoğulları kimlerdir?

Yahudiler, İsrailoğulları olarak da isimlendirilir. Kur’anda Yakub Peygamber’in bir adı da "İsrail" olarak verilmiştir (Al-i İmran 3/93).

Günümüzde İsrail’in, bir devlete isim olarak verilmesi, tarihin garip bir cilvesidir. Devlet’in adını, Kur’an’da ismi geçen bir peygamberden alması da ilginçtir.

İsrailoğulları, Yakub’un 12 oğlu ile bunların çocuklarına denmektedir.

Yahudi tarihine göre, kardeşi Esav’dan kaçan Yakub, Haran'a ulaşır.

O sırada bir kuyunun başında dayısının kızı Rahel’le karşılaşır.

Rahel'in babası Lavan'dır. Lavan İshak’ın kayınbiraderi olup Rivka’nın (Rebeka) erkek kardeşidir.

Yakub, dayısı ile 7 yıllık çalışma karşılığında Rahel’le evlenme konusunda anlaşır. Ancak dayısı, Rahel'i vermez; onun yerine Lea'yı geçirerek Yakub'u tongaya düşürür.

Yakub, Rahel’le evlenmek için 7 yıl daha çalışmak durumunda kalır.

Yakub’un Lea’dan 4 oğlu olur:

Şim’on (1), Levi (2), Yahuda (3) ve Reuven (4).

Bunlar İsrailoğulları’nın ilk 4 boyudur.

Rahel kısır olduğunu Yakub’a bir çocuk veremez. Bunun için de cariyesi Bila'yı kocasına üçüncü eş olarak verir.

Bila, iki oğul doğrurur:

Dan (5) ve Naftali (6).

Buna karşılık Lea, doğuma ara vermek istediği için, Yakub’a eş olarak cariyesi Zilpa'yı verir.

Yakub’un Zilpa’dan da iki oğlu olur:

Gad (7) ve Aşer (8).

Bu arada Lea yeniden çocuk yapmaya karar verir. Bu karardan sonra Yakub’un Lea’dan iki oğlu olur:

Yissakar (9) ve Zevulun (10).

Yahudi inancına göre, Rahel'i bir oğulla mübarek kılmak isteyen Tanrı, ona bir oğul verir (Bu oğul, daha sonraları Mısır’da ekonomi bakanı olacaktır):

Yusuf (Yosef) (11).

Rahel son oğlunu dünyaya getirirken doğum üzere ölür:

Bünyamin (Benyamin) (12).

İsrail’in 12 boyu, bu oğullardan türemiştir. Bu sebeple de İsrailoğulları olarak isimlendirilmişlerdir.

Kardeşler arasındaki kıskançlık ve çekişmenin kökeninin, biraz da öz-üvey olmaları ve farklı annelerden doğmalarından kaynaklandığı söylenebilir.
Yakub zamanında, bir erkek iki kız kardeşle aynı anda evlenebiliyordu. Yakub, Lea ve Rahel’le aynı anda evli idi. Ancak bu durum Hz. Musa ile ortadan kalkmıştır.
Tevrat’la (Tora) birlikte iki “kız kardeşin hayatta iken aynı anda bir erkeğin nikahında bulunması” yasaklanmıştır.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)