Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02811265
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
16
523
3063
15558

İslam Tarihi Kitapları

Manzum bir mukaddimeyle başlayan bu mensur eser, Hz. Peygamber'in ecdadından itibaren peygamberliğinin dördüncü yılına kadar cereyan eden olayları anlatmak­tadır. Ancak Abdülbâki Efendi eserini parça parça yazdığı ve bitiremeden ve­fat ettiği için, Siyer-i Nebî, Veziriazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın emriyle, Ab­dülbâki Efendi'nin damadı Faiz Efendi tarafından 1131 Recebinde ta­mamlanmıştır. Eserin Faiz Efendi hat­tıyla 1131'de yazılmış nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcuttur. Vak'anüvis Râ-şid, siyerini övmekte ve devrinde çok beğenildiğini belirtmektedir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)