Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02792286
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
7
661
7
15103

İslam Tarihi Kitapları

İbn Hibbân'a ait eser, yine kendisine ait olan es-Sikât'tan derlenerek meydana getirilmiştir. Eseri Hafız Azîz Bey el-Kâdirî en-Nakşibendî ile diğer bazı âlimler yayımlamışlardır (Beyrut 1407/1987). Hâlid Abdurrahman el-Akk'in Kişşatü's-sîreti'n-nebeviyye adıyla neşrettiği eserde (Dımaşk 1990) bu kitap olmalıdır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)