Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02855147
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
290
616
3270
7126

İslam Tarihi Kitapları

İbn İshak'a ait bu eser, müellifi he­nüz hayatta iken büyük bir şöhret kazan­masına, altmışa yakın râvi tarafından ri­vayet edilmesine ve daha sonraki nesil­den on âlimin birer nüshaya sahip olma­sına rağmen bütünüyle günümüze ulaş­mamıştır. İbn İshak'ın el-Meğâzî'si günümüze tam olarak İbn Hişâm'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseriyle ulaşmıştır. Kitabın orijinali ise eksik nüshalar halinde zamanımıza intikal etmiş ve iki ayrı neşri yapılmıştır. El-Mübtede, El-Meb’as ve el-Megazi diye toplam 3 bölümden oluşan Kitabu’l-Meğâzî'de;

Mübtede: İslam’dan önceki vahyin tarihi,

Meb’as: Peygamber’in Mekke’deki hayatını,

Meğazi: Peygamberin Medine’deki hayatını araştırmaktadır.

İbn Sa'd, ilk defa megâzîyi bir araya toplayan ve bu alanda bir kitap yazan kişinin İbn İshak olduğunu belirtir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)