Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02790440
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
213
703
3343
13257

İslam Tarihi Kitapları

Yâkut el-Hamevî'ye ait bu eser, harf sırasına göre yazılmış geniş ve mükemmel bir coğrafya lügatidir. Sekiz cildden meydana gelen bu eserin birinci cildinde beş bölümlük bir girişten sonra harf sırasına göre coğrafî isimleri anlatmaya başlamıştır. Sâdece, coğrafya lügati olmayan bu eserde, bilgi verilen beldenin kısa tarihçesi, îmâr ve medeniyetteki yeri, orada yetişen meşhûr âlimler ile ilgili bilgiler de yer almıştır. Türk târihinin ikinci çağı için önemli bir kaynak olan eserde, Oğuzların ve diğer Türk boylarının bulundukları yerlere dâir bilgiler de yer almaktadır. Eserde, tahkîk edilmeden konulan mevzular da vardır.

Mu’cem-ül-Buldân, 1869 (H. 1286)’da meşhûr müsteşriklerden Vüstenfeld’in gayretiyle Leipsig’de altı cild olarak neşr edilmiştir. 1906-1907 (H. 1323-1325) senelerinde Mısır’da basılmıştır Seyyid Muhammed Emir elhancî bu esere Mu’cem-ül-Umrân adlı bir cildlik zeyl yazmıştır. Bu ek eser de kitabın orijinaliyle birlikte basılmıştır. Mu’cemül-Buldân, Mısır’da zeyliyle beraber on cild hâlinde basılmıştır. Eser Almanca ve Fransızca’ya da tercüme edilmiştir. Ayrıca Merâsidü’l-ittilâ alâ-esmâ’il-Emkine ve’l-bika adıyla Ebü’l-Fedâil Abdulmü’min bin Abdulhak tarafından hazırlanan özeti Arabî olarak üç cild hâlinde basılmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)