Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02754385
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
225
667
2688
15304

İslam Tarihi Makaleleri

Ahmet Turan Yüksel'e ait okuduğum makaleden notlar:

  • Bu makalede, Hz. Peygamberin ticari seferleri, ticari muamele ve ortaklıkları ile tüccar ve ticaret hakkındaki bazı teşvik ve yasakları üzerinde durulacaktır.
  • Hz. Peygamber'in gerek risaletten önce ve gerekse de risaletten sonra ticaretle meşgul olmasındaki amacı, sadece hayatını kazanmaktı. Zenginlik ve servet biriktirmek gibi bir arzusunun olduğunu söylemek mümkün değildir.
  • Hz. Peygamber'in ticari seferlerine dair geniş bilgi, Hz. Hatice ile evlenmeden önceki dönem ve evliliğinin gerçekleştiği Şam seferi konularında söz konusudur. Buna göre Hz. Peygamber'in ticari amaçla Bahreyn, Habeşistan, Yemen ve ikinci defa Suriye topraklarındaki Busra'ya gittiği ifade edilmektedir.
  • Hz. Peygamber amcası Ebu Talib ile birlikte katıldığı ilk Suriye seterinden itibaren ticaretle meşgul olmaya başlamıştır. Özellikle gençlik döneminde ve Hz. Hatice ile evlenmeden önce, kesinlik arzeden ve Suriye'ye gerçekleştirdiği ticari seferi dışında Yemen tarafianna da ticari seferlere çıkmıştır. Hz. Peygamber'in yirmi beş yaşında iken gerçekleştirdiği ticari seferi yanında diğer seferlerinde şahsi tecrübeler edindiğini ve ticari hayatında başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
  • Bir tacir olarak Hz. Peygamber, ticari hayatında meşru olan muameleleri gerçekleştirrniştir. Bir başka ifadeyle satış yapmış ve satın da almıştır. Ortaklık ve vekillik yapmış; aynı şekildevekil de tayin etmiştir. Ayrıca hem peşin hem veresiye alış veriş yapmıştır.
  • Hz. Peygamber, nübüvvetten önce ve sonra, gerek Mekke'de ve gerekse de Medine'de meşru olan ticari muameleleri gerçekleştirmiştiL Nübüvvetten sonra daha çok satın alma akitleri göze çarpan Hz. Peygamber'in, özellikle borç konusunda çok titiz olduğu görülmektedir. Ayrıca ortak ticaretinde de daima dürüstlükten ayrılmamıştır.
  • Çalışmayı ve alın teri ile helal yoldan kazanmayı teşvik eden Hz. Peygamber, bu konuyu şu şekilde açık bir şekilde ortaya koymuştur: "Hiçbir kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir çok ma yememiştir. "
  • Ticaret erbabının ve ticaretin konumunu göstermesi açısından Hz. Peygamber'in topluma yaptığı şu ikaz da oldukça manidardır: "Tacirler konusunda size hayrı tavsiye ederim. Onlar ufukların elçileri ve Allah'ın yeryüzündeki eminleridirler. "
  • Sonuç olarak, çocukluk döneminde çobanlık yaptığı görülen Hz. Peygamber, amcası Ebu Talib ile gittiği Busra seferinden sonra risalete kadar geçen dönemde ticaret ile meşgul olmuştur. Ticari hayatın gereği olarak seferlere çıkmış, ortaklık yapmıştır. Ancak hiçbir zaman doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamıştır. Risaletten sonra da öncelikle daha çok alıcı olarak ticari hayatın içinde olmuş, yerini bizzat tesbit ettiği Medine Pazarı'nda ticari faaliyetin meşru sınırlar içinde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almıştır. Ticari hayatla ilgili aldığı tedbirler ve yasaklarla da ticari hayata yön vermiştir.

Turan Yüksel, Ahmet, Bir Tacir Olarak Hz. Peygamber, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Reisliği Yıllığı] Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) özel sayısı, 2000, 2003, sayı: Özel Sayı, s. 137-148.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)