Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02754473
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
313
667
2776
15392

İslam Tarihi Makaleleri

Hazreti Peygamber, bizimle yüce Allah arasındaki halka olmasının yanında, vahyin şekil bulduğu, bir başka ifade ile vahyin insanileştiği bir şahıstır. Tarihe yön veren ve getirdiği doğrular, tebliğ ettiği ilkeler ve an, berrak düşünceleri ile tarihi, içinde yaşadığımız dönemde bile, oluşturmaya devam eden vahyi yaşamış olan bu saygın kişi ile ilgili gerek ülkemizde, gerekse dünyanın muhtelif bölgelerinde binlerce araştırma yapılmış, eser yazılmıştır.

Biz de Hz. Peygambere ayırdığımız dergimizin bu sayısında onun hakkında ülkemizde yazılan veya Türkçe'ye aktanlmış olan eserlerin bibliyografyasını yayınlanlamak istedik. Kendi içerisinde tasnif etmiş olduğumuz bu eserleri vermekle, bir taraftan Hz. Peygamber hakkında araştırma yapmak isteyenlere kolaylık sağlamayı, diğer taraftan da onun hayatı veya getirdiği misyon hakkında okuma yapacak olanlara yardımcı olmayı hedefledik Listesini sunduğumuz eserlerin içerisinde hamasi duygulada kaleme alınanlar olduğu gibi, ciddi, bilimsel yöntemlerle yazılmış olanlar da bulunmaktadır.

Bibliyografyayı hazırlarken fark ettiğimiz ve dikkatli okuyuculanmızın da rahatlıkla ayırdına varacaklan gibi, ülkemizde "Kutlu Doğum Haftası"nın kutlanmaya başlanmasından sonra Hz. Peygamber hakkında yazılan kitaplarda ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu vesile ile bu güzel fikrin sahiplerine minnettarlığımı ifade ederken, bunu gelenekselleştinneye çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yönetimini kutlanm. Bununla birlikte şayet duyarlı halkımızın çabalan olmasa, bu haftanın özüne uygun olarak kutlanamayacağının da bilincindeyim. Bu nedenle haftayı en iyi şekilde kutlayan duyarlı halkımıza da şükranlanını sunuyorum.

HZ. PEYGAMBERiN HAYATI ile İLGİLİ ESERLER

Abdullah Abdulkerimzade, Kable'l-Bi'set Peygamberimiz ne Vechile Teabbud Eyledi, yazma, Süleymaniye kütüphanesi, kayıt no: 241 ı2. (Osmanlı Türkçesi)
Abdullah Atıf Tüzüner, Siretu'n-Nebi (sav): Peygamberimiz'in Hal ve Hareketleri, Ahmed Said Matbaası, İstanbul 1973.
Abdullah Sevinç, Ashabının Dilinden Hz. Muhammed' in Hayatı, Gonca Yayınevi, İstanbul 2004.
Abdurrahim Zapsu, Büyük İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi-, Risale Yayınları, İstanbul 2006.
Adem Yakup, Muhteşem Peygamber Hz. Muhammed, Güneş Yayıncılık, İstanbul 2003.
Afzalu'r-Rahman, Allah'ın Kulu ve Rasulü Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İnkılap Yayınları, İstanbul t.y.

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEK AHLAKI VE ŞAHSİYETİ
Abbas Mahmud Akkad, Hz. Muhammed'in (sav) Eşsiz Deha ve Şahsiyeti, (trc. Mehmet Sait Şimşek), Konya 1979.
Abdurrahman Azzam, Büyükler Büyüğü Rasul-i Ekrem'in Örnek Ahlakı ve Kahramanlığı, (tre. Hayreddin Kahraman), Ahmed Said Matbaası, İstanbul 1964.
Abdurrahman Çetin, Örneklerle Peygamberimiz, Ensar Yayınları, İstanbul 2006.
Ahmet Kul, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Yüce Ahlakı, Misvak Neşriyat, 1990
Ebü Muhammed Abdullah b. Muhammed Hayyani, Hz. Peygamber'in Edep ve Ahlakı, İz Yayıncılık, İstanbul 1995.
Fehremez Sercan, Örneklerle Peygamberimiz (sav)'in Ahlakı, Temel Yayınları, İstanbul 1987.
Hayrettin Karaman, Peygamberimiz'in Örnek Ahlakı, Timaş Yayınları, İstanbul 2002.

HZ. PEYGAMBER VE EĞiTiM
Abdullah Özbek, Hazreti Muhammed: Bir Eğitimci Olarak, Esra Yayınlan, Konya 1995.
Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi ve Yetişkin Din Eğitimi, Rağbet Yayınlan, İstanbul 2002.
Ebü Gude, Hz. Muhammed (sav) ve Öğretim Metodları, (trc. Enbiya Yıldınm), İstanbul 1998.
İbrahim Canan, Resulullaha Göre Okulda ve Ailede Çocuk Terbiyesi, Cihan Yayınlan, İstanbul 1998.

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE KADINLAR
Abdullah Naim Şener, Peygamberimiz'in Dilinden Müslüman Kadın ve Yuvası, Eskin Matbaası, İstanbul 1975.
Ahmed Abdülcevad ed-Dümi, İslam'ın Kadın Kahramanlar, (trc. Nedim Yılmaz), Hisar Yayınevi, İstanbul [t.y.]

İsmail Mutlu, Hanım Sahabiler, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1995.

Levent Öztürk. Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadının Yeri, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001.
Muhammed Ali Kutup, Cennetle Müjdelenen Sahabe Hanımları, (trc. Mustafa Sarıbıyık-Adnan Demircan), Esra Yayınları, Konya 1994.
Muhammed Mahmud es-Savvaf, Hz. Peygamber'in Pak Zevceleri, (trc.Ramazan Nazlı), Emin Yayın-Dağıtım, İstanbul ı987.
Muhammed Mahmud Savvaf, Resulullah'ın Pak: Zevceleri, Nur Yayınları, (trc. Ali Aslan). Ankara, [t.y.)
Nuriye Çelegen, Peygamberimiz Kadınlara Nasıl Davranırdı, Nesil Yayınları, İstanbul Nisan 2006.

HZ. PEYGAMBER VE AİLE
Ali Özek, Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSA V), İstanbul 1989.
Bekir Topaloğlu. Hz. Peygamber'in Evlilik Hayatı, Işık Yayınları, İzmir 1993.
Eş Olarak Hz. Muhammed (s.av.) Diyanet vakfı Yayınları, Komisyon, (y.y.), (t.y.)
İbrahim Canan, Aile Reisi ve Baba Olarak: Hz. Peygamber, Rağbet Yayınları, İstanbul 1999.
Muhammed Ömer Dauk, Hz. Peygamber (sav) Hakkında Aile Sohbetleri, Konya t.y.
Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, (komisyon) Ensar Neşriyat, İstanbul 1988.
Raşit Küçük, Hz. Peygamber'in Özel Hayatı İle İlgili Rivayetler ve Bunlar, ilmi Neşriyat, İstanbul t.y.

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNİN KURUMLARI
Muhammed Hamidullah, İslam Müesseselerine Giriş, Bir Yayıncılık, İstanbul 1984.
Mustafa Ağırman, Hz. Muhammed Döneminde Mescit ve Fonksiyonları, Ravza Yayınlan, İstanbul 1997.
Ünal Kılıç, Şehir Yönetimi ve Valilik: Peygamber ve Dört Halife Günlerinde, Yediveren Yayınlan, Konya 2004.

Hz. Peygamber ve Dönemi ile İlgili Türkçe Yazılmış veya Türkçe’ye Aktarılmış Olan Eserler ile İlgili Bibliyografya Denemesi, hazırlayan: Mehmet Mahfuz Söylemez, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: 1, sayı: 1, s. 259-279

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)