Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02754426
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
266
667
2729
15345

İslam Tarihi Makaleleri

Makale Adı: Hz. MUHAMMED’İN BİYOGRAFİSİ ÜZERİNE

Makalenin Kaynağı: Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/I, ss. 160-167.

Makale Yazarı: Nahide BOZKURT

Makale: İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası oluşturan, tarihe damgasını vuran  Hz. Muhammed’in hayatını bilmenin, onu tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirmenin, Kur’an vahyini ve İslam kültürünü anlama ve anlamlandırma açısından önemi yadsınamaz bir gerçeklik olarak görülmektedir. Hz. Muhammed’in hayatını anlama ve anlamlandırma yönünde çabalar sürekli var ola gelmiş, konuyla ilgili onlarca eser yazılmıştır. Amacımız bu eserlerin analizini veya kritiğini yapmak değildir. Böyle bir uğraşının bu makalenin sınırlarını aşacağı açıktır. Bu makalenin çerçevesini, Hz. Muhammed’in hayatını kendi tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirebilmek, onu gerçek tarihi kimliğine oturtabilmek için tarih metodolojisi açısından birkaç noktayı vurgulamak oluşturacaktır. Hz. Muhammed’i tanımak, onun hayatını bilmek, vahiy ve olaylar karşısında takındığı tutumu tespit edebilmek; hem Kur’an’ı hem de geleneksel kültürümüzü anlama ve anlamlandırma yolunda bize ışık tutacaktır. Vahyi ve Hz. Muhammed’i anlayabilmek için; Hz. Muhammed’in Peygamberlik ile başlayan risalet döneminin yanı sıra, onun Peygamberlik öncesi yaşamını da bilmek ve içinde bulunduğu toplumu sosyal, kültürel, siyasi ve dini kabuller açısından tanımak gerekmektedir. Bunu yapabildiğimiz ölçüde Hz. Muhammed’i kendi tarihsel bağlamı içinde kavramamız mümkün olabilecektir. Bu da Hz. Muhammed’i anlamada, tanımada, dönemin sosyal, kültürel ve geleneksel yapısını bilmede önemli bir rol oynayacaktır. Kişiler kendi tarihi döneminden soyutlanarak algılanamaz. Bu Hz. Muhammed için de geçerlidir diye düşünüyoruz. İçinde bulunulan tarihsel koşullar ne kadar iyi tespit edilirse Peygamber’in de etken olduğu tarihi zaman dilimini en iyi şekilde algılamak o derece mümkün olacaktır. Tarihsel bir olgu asla momentinin dışında tam anlamıyla açıklanamaz. O çağın zihinsel atmosferiyle yoğrulmak Peygamber’i anlamaya ve anlatmaya yönelik bir çabanın önceliklerindendir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)