Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02811218
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
492
602
3016
15511

İslam Tarihi Makaleleri

 • Hz. Peygamber'in, bir gününü nasıl planladığı fikrinden hareketle oluşan bu makale temelde iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm Hz. Peygamber'in gündelik hayatının geçtiği rnekanlara ayrılmıştır. Bu mekanların özellikle dördü üzerinde durolmuş ve bu yerler daha çok Hz. Peygamber'in gündelik hayatı merkeze alınarak incelenmiştir. İkinci bölüm ise sabah kalkmasından akşam yatmasına kadar Peygamber'in günlük hayatının mercek altına alınmasına tahsis edilmiştir. Burada da, özel hayatından ziyade ümmetin bütününü ilgilendiren yönü üzerinde durulmuştur.
 • Burada Hz. Peygamber'in günlük hayatının olmazsa olmazlanın oluşturan dört mekan üzerinde durulacaktır. Bu mekanlardan ilki, Hz.Peygamberle onu kendilerine örnek alan sahabenin gündelik hayatlannın büyük bir kısmının geçtiği Mescid-i Nebevi'dir. İkincisi ise nzıklannı temin etmek için gittikleri pazar; üçüncüsü, bu rnekanlara giderken geçtikleri sokak ve caddeler; sonuncusu ise günün yorgunluğunu atmak amacıyla istimhata çekildikleri evdir.
 • Hz. Peygamber'in günlük hayatının geçtiği mescit, iki temel birimden oluşurdu. İlk bölümünde ibadet yapılan kısım, ikinci bölümü ise kimsesizler, evi-barkı olmayanlar, fakir, dışarıdan gelen misafirler, Medineli bekarlar ve evleri olmakla birlikte Hz. Peygamber'i dinleyip ondan feyz almak için evlerine gitmeyen -Abdullah b. Ömer ve Ebü Eyub el-Ensari bunlardandır- insanların ikamet ettiği Suffa kısmıydı.
 • Sabah namaz vakti girmeden kısa bir süre önce müezzinler tarafından uyandırılan Hz Peygamber, güne hamdü sena ile başlar; kendisini yeni bir güne daha kavuşturan Allah'a minnettarlığını "Allah'ım senin sayende sabahladık. Senin sayende akşamladık. Senin sayende yaşayacağız, senin sayende öleceğiz. Senin huzurunda toplanacağız." diyerek ifade ederdi.
 • Uyanıp, henüz yatağından kalkmadan önce yaptığı ilk şey mutlaka misvak ile dişlerini fırçalamak olurdu.
 • Hz. Peygamber, dişlerini fırçaladıktan sonra abdest alır, özellikle de güne abdestle başlamaya özen gösterirdi. Daha sonra evinde iki rekat namaz kılardı.
 • Peygamber'in namaz amacıyla evinden çıkmasından sonra, başta hanımları olmak üzere Müslüman kadınlardan durumu müsait olanlar da eşleriyle birlikte Mescid'e gelirlerdi.
 • Cabir b. Abdullah'ın anlattıklarını esas alırsak: Hz. Peygamber kuşluk vaktine kadar mescitte bulunurdu.
 • Kuşluk vakti ile öğle namazı arasında ne yaptığına gelince; çoğunlukla mescitte bulunur, ashabın eğitimi ile ilgilenirdi. Ancak Pazar ve pazarcıların yaptığı nasihatleri esas aldığımızda bu saatlerde pazara gittiği de anlaşılmaktadır.
 • Hz. Peygamber, hanımlarının bize anlattığına göre, öğle namazından sonra evinin işleriyle ilgilenmeye çalışırdı. Duvarın dökülmüş olan sıvası gibi, tamiri mümkün olan yıkıklan bizzat kendisi tamir ederdi. Şayet tek başına başaramayacağı bir şey olursa, bu durumda sahabilerden yardım isterdi.
 • Allah Resulü, ikindi namazından sonra mutlaka evine uğrar, eşlerinin ayrı ayrı hal ve hatrını sorar, ondan sonra da hangisinin evine gitmesi gerekiyor ise onun evine giderdi.
 • Akşam namazını kılan Allah Resulü, evine gider önce iki rekat namaz kılar, arkasında da akşam yemeğini yerdi. Diğer öğünlerden ziyade akşam yemeğine önem verir ve bir avuç hurma dahi olsa mutlaka akşam yemeğinin yenmesini tavsiye eder, aksi takdirde vücudun zayıf düşeceğini belirtirdi.
 • Müslümaniann eğitimine çok önem veren Hz. Peygamber bunu en açık şekilde kendi evinde göstermiştir. Nitekim gecesinin bu ilk saatlerini mutlaka eşlerinin eğitimine ayırmaktaydı.
 • Hz. Peygamber, yatsı namazını oldukça geç vakitte kılmayı severdi. Zira gününü böyle planlamıştı. Yatsıdan önce uyumadığı gibi, yatsı namazından sonra da konuşmayı sevmezdi.
 • Hz. Peygamber, İbn Kayyım'ın ifadesine göre gecenin başlangıcında uyur, sonra da kalkardı. Müslümaniann işleri ile uğraştığı zamanlarda ise gecenin evvelini uykusuz geçirirdi. Hz. Peygamber'in uyumadan önce bir dizi hazırlık yaptığı anlaşılmaktadır: Örneğin uyumadan önce gözüne sürme çeker, abdestli yatmaya özen gösterirdi.
 • Hz. Peygamber, Hz. Aişe'nin anlattığına göre yatağına girdiği zaman ihlas, felak ve nas surelerini okur avucuna üfler bunu da vücuduna sürer, sağ yanı üzerine döner, sağ elini sağ yanağının altına koyar, Rabbına sığınarak uyurdu.
 • Hz. Peygamber, gecenin belli bir vaktinde ibadet etmek amacıyla kalkardı.
 • Sonuç olarak; yukarıda kısaca ele aldığımız başlıklar ciddi bir şekilde tetkik edildiğinde Peygamber efendimizin zamana ne kadar titizlikle riayet ettiği tabir caiz ise bir dakikasını dahi boş geçirmediği görülecektir. Sorumluluklarını müdrik bir aile reisi olan Hz. Peygamber, zamanının bir kısmını Ailesine ayırmıştı. Zamanının diğer kısmını şahsi ihtiyaçları, devletin idaresi ve tebliğ faaliyetlerine ayırdığını anlamaktayız.

Söylemez, Mehmet Mahfuz, Hz. Peygamber’in Bir Günü Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 1, s. 69-84

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)