Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02754380
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
220
667
2683
15299

İslam Tarihi Makaleleri

Antonie Wessels'e ait makaleden kısa notlar:

 

• Bu makale, Antonie Wessels’in Islamic Culture, cilt: XLIX, sayı: 2, yıl: Nisan1975, sayfa: 99-105’te yayınlanmış Modern Biographies of the Life of the Prophet Muhammad in Arabic isimli çalışmasının çevirisidir.
• W. M. Watt tarafından yazılan ve Arapça’ya da tercüme edilen iki ciltlik Muhammad at Mecca (Muhammed Mekke’de) ve Muhammad at Madinah (Muhammed Medine’de) gibi, batılılar tarafından yazılan, yetkin ve değerli biyografiler vardır.
• Batılıların İslam’a ve onun kurucusuna olumsuz bakışları Müslümanları son derece sarsmıştı. Bu batılı imaja karşı ilk reaksiyon on dokuzuncu yüzyılın sonunda başlar. Hint alt kıtasında göze çarpan örnek, Sir Seyyid Ahmed Han’ın tepkisidir. Seyyid Ahmed Han, W. Muir’in 1861’de yayınlanan dört ciltlik The Life of Mahomet (Hz. Muhammed’in Hayatı) adlı eserine reddiye olarak, 1870’te A Series of Essays on the Life of Mohammad and Subjects Subsidiary Thereto (Hz. Muhammed’in Hayatı ve Etrafındaki Konulara Dair Yazılar) adlı kitabını yazmıştır.
•  W. Muir İslam’a saldırmak için yola çıkmış sıradan bir broşür yazarı değildi, tam aksine tamamen Arapça kaynaklara dayanan biriydi.
•  Thomas Carlyle, On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History (Kahramanlık, Kahraman-perestlik ve Tarihte Kahramanlar Üzerine) adlı kitabında Hz. Peygamber hakkında The Hero as Prophet (Peygamber Olarak Kahraman) adlı bir makale yazmıştı. Bu makalede, geniş bir batılı kitleye, Hz. Muhammed’in hizmetleri hakkında sıradan insanların bildiklerinden çok daha olumlu bir değerlendirme sundu.
• Hint alt kıtasında Müslümanların kendi “modern” biyografilerini yazmaları on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında başlamışken, Arap dünyasında benzer bir “proje” ancak 1930’larda hayata geçirilmiştir. Birkaçı hariç, bu çalışmaların Mısırlı yazarlar tarafından kaleme alınmış olması oldukça dikkat çekicidir. İstisna ise Lebib Riyâşî’nin Muhammad es-Subirmânü’l-Evvelü’l-‘Âlemî (Dünya’da İlk Üstün İnsan Muhammed)’sidir.
•  Taha Hüseyin,1933’te ‘Alâ Hâmişi’s-Sîra (Siyere Dair) adlı eserini yayınladı. Onun amacı Peygamberin hayatının tarihsel bir anlatımını yapmak değil, sadece şu veya bu şekilde Hz. Muhammed’le ilgili bazı hikâyeler anlatmaktı. Böylece gençler için klasik Arap edebiyatının güzelliğini hissettirecek bir şeyler yazmak istiyordu.
•  Bir diğer tanınmış Mısırlı yazar olan Abbas Mahmud el-‘Akkad, Abkariyyetü Muhammed (Hz. Muhammed’in Dehası) adlı kitabını yazma niyetini, eseri yazmadan otuz yıl önce kendi evinde meydana gelen bir hadiseye dayandırır.
•  Bir diğer örnek ise romancı Abdurrahman eş-Şarkâvî’dir. 1962’de Muhammed Rasûlü’l-Hurriyyet (Özgürlük Peygamberi Muhammed) kitabını yazdı. Bu kitapta Hz. Muhammed’i bize, kendi toplumunda mevcut olan sosyal adaletsizliğin tesiriyle, bir sosyal reformcu olarak sunar.
• Buraya kadar verilen modern Arapça siyerler arasında zikretmediğim, ama esasında ilk olduğu için başta zikredilmeyi hak eden bir eser var: Muhammed Hüseyin Heykel’in Hayatu Muhammed’i.
•  Heykel’in söz konusu çalışması apolojetik (savunmacı) olarak değerlendirilir.
• İbn Hişam ve Halebî’nin eserleri gibi klasik kaynakların yeni basımlarının yanında, Muhammed Rızâ’nın Muhammed veya Muhammed Gazzâlî’nin Fıkhu’s-sîre’si gibi dini konulara ağırlık veren çalışmalar da vardır.

Hz. Muhammed’in Hayatına Dair Arapça Yazılmış Modern Biyografiler, Antonie Wessels (Çev.: İlhami Oruçoğlu), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 14 Sayı: 2, 2005, s. 185-194

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)