Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02855212
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
355
616
3335
7191

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

“Hz. Peygamber’i doğru anlama ve anlatma çabasında nereden başlanabileceğinden öte, imanın pratikteki karşılığı olan “ahlak”la ilgili olması hasebiyle “nasıl bir peygambere inanıyoruz” sorusuna cevapla da ilgilendiğimizi belirtmeliyiz. Zira bugün Müslüman zihin-eylem dünyasında yaşanan en büyük sıkıntı ibadet eksikliği değil, ahlakî yoksunluktur. Namaz, oruç, zekât, hac… tamamen şekle indirgenmiş ve asıl ulaşılmak istenilen ve nebevî görevlendirmenin de gerekçesi olan “güzel ahlak”a bir türlü gelinememiştir…” İşte biz, bu mütevazı çalışmamızla bugünkü siyer araştırmalarına geçmişten bugüne kadarki süreci de göz önüne alarak bir çerçeve plan sunmak hedefindeyiz. Bu çerçeve planın içerisinde sadece “siyer yazıcılığı”nın olmadığını, bilakis onu doğru anlama ve anlatma idealinin girizgâhı konumunda olan “Hz. Peygamber’i anlam çabası”nın da olduğunun altını çizmeliyiz.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş
A. Mitolojiden Tevhîd’e: Peygamber Olmasaydı
B. “Allah”sız Tarih veya Tarihe Müdahale
C. Senarist İnsan Olunca: Rol Bekleyen Tanrı
I. BÖLÜM: Siyer’in Dünü
A. Târîhu’l-Enbiyâ: Habercilerin Kimlikleri
B. Siyer’in Tarihi: Metinleşen Misyon
II. BÖLÜM: Siyer’in Bugünü
A. Siyer’i Derin Okumak
B. Müslümanların Peygamber’le İmtihanı: Modern Zamanlarda Sahabî Olmak
C. Görmeyince Çözülmeyen Sorunlar
1. Evlilik
2. Savaş
3. Siyaset
4. İlimler
4.1. Tefsir
4.2. Hadîs
5. Siyer Öğretimi
6. Tenkitçilik
D. Bağımsız Siyer
III. BÖLÜM: Siyer’in Yarını
A. Muhammedî Diriliş: Amaç Haline Gelen Araç
B. Bizim Ol(may)an Sorunlar
1. Siyer İslâm’ı
2. Başlangıcın sonu: Peygambersiz İslâm
3. Siyer’in Tarihselliği veya Kronolojide Tello’ya Yer Açmak
4. Bir ben bir de Muhammed! Cennetin kapılarını kapatmak
5. Şeyhlerin Tanrı olduğu Toplumda Kul Peygamber
6. Bilgi fişleri arasında Peygamber Arayışı
7. İnneke meyyitun! Öl(dürül)meyen Peygamber
Sonuç

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)