Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02828782
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
386
612
998
7734

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

Ülkemiz İslam Tarihçileri arasında en velûd kalemlerden birisi hiç süphesiz Prof. Dr. Adnan Demircan'dır. Gün geçmiyor ki yazarın yeni bir kitabıyla karşılaşmayalım. İşte bugün tanıtacağım eser de o yeni eserlerden sadece birisi: İslam Tarihi ve Medeniyeti Bibliyografyası (Cumhuriyet Dönemi 1923-2014).

İslam Tarihi ve Medeniyeti Bibliyografyası (Cumhuriyet Dönemi 1923-2014) adlı eserdaha önceleri 2010 yılına kadar olan tarih dilimini ele alan bir makale iken gözden geçirilip, genişletilerek 2014 yılını da kapsayacak şekilde okuyucuya kitap halinde sunulmuştur. Bu eser, yeni bir araştırmaya, okumaya başlamadan önce nereden, nasıl başlamanız gerektiği hususunda şüphesiz bir klavuz olacaktır.

Kitap Tanıtımından

Nüfusumuza nispetle yayımlanan kitapların sayısına bakılarak halkımızın kitap dostu olmadığı, söylenebilir. Ülkemizde yayımlanan kitap sayısı az olduğu gibi İslam Tarihi alanında yayımlanan ciddi çalışmaların sayısı da azdır. Bu sebeple halk arasında İslam Tarihi hakkında yaygın bir bilgisizliğin bulunduğu üzüntüyle müşahede edilmektedir. İslam Tarihi kitaplarının önemli bir kısmı ne yazık ki, birbirinin tekrarı mahiyetindedir.

Ülkemizde emek mahsulü İslam Tarihi çalışmalarının yayımı, -birkaçı istisna edilirse- özel yayınevleri tarafından ihmal edildiği gibi devlet kurumlarınca da ihmal edilmiştir. Sözgelimi bu konuda muhatap kabul edilebilecek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet döneminde yayımlanmış ve ideolojik amaçla yazılmamış kapsamlı bir İslam Tarihi bulunmamaktadır. Aslında tek başına bu durum bile bağlı olduğumuz kültür havzasına duyduğumuz ilginin düzeyini gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Taberi’nin Tarihi gibi klasik birkaç eser dışarıda tutulacak olursa, İslam Tarihi alanıyla ilgili pek eser yayımlanmadığı da görülecektir. Aynı durum, Kültür Bakanlığı için de söz konusudur.

Bu çalışma, üniversitelerimizde akademik çalışmalar için göz nuru döken değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını bir nebze kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Çalışma, İslam tarihinin başlangıcından Selçuklular dönemi sonuna kadar ülkemizde yapılan çalışmaların bir katalogu şekinde tasarlanmıştır. Böylece çalışmamızı 13. Yüzyılın sonuyla sınırlandırmış olduk.

Osmanlı dönemini dahil etmeyişimizin nedenleri arasında bir bibliyografya çalışmasının İnternet ortamında araştırmacıların hizmetine sunulmuş olmasıdır.

Yayın Tarihi     2016
Sayfa Sayısı     592
Boyut     16 x 23.5 cm

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)