Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02853869
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
122
477
1992
5848

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

2015 yılında Ankara Okulu Yayınlarından İslam-Tarih Klasikleri başlığıyla duyurduğumuz ve ilk ürünlerini 2016 yılında vermeye başlayan projenin 4. kitabı "el-Meğâzî" 2017 yılında okuyucuyla buluştu. Projeyi yürüten Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ çok yakında 5. kitabın raflardaki yerini alacağı müjdesini verirken kitap hakkında şu değerlerdendirmelerde bulundu:

"Eserin adı el-Meğâzî (Savaşlar) olsa da eserde İslam öncesi ve Hz. Peygamber sonrası bazı konular hakkında da bilgiler bulunmaktadır.

İlk siyercilerimizin en önemli başvuru kaynağı olan İbn Şihâb’ın el-Meğâzî adlı kitabı o dönemin savaşlarını ilk elden aktarma çabasında bir derleme eserdir. Bu dönemin savaş kültürünü, sebep ve sonuçlarını öğrenme açısından önemli bir klasik olarak düşünüyoruz. Derlemenin orijinal tarafı, Emevi döneminden kalma nadir bir eser olmasındandır. Tâbiîn büyüklerinden Urve b. Zübeyr’in öğrencisi olarak tanıdığımız İbn Şihâb’ın Emevilerle iyi ilişkileri de bilinmektedir. Eser siyaset-rivayet ilişkisinin önemli anekdotlarını sunması açısından da araştırmacılar için değerli malzeme sunmaktadır."

Zemzem Kuyusunun kazılması konusuyla başlayan kitapta sırasıyla şu konular ele alınmaktadır:

 • Hudeybiye Gazvesi
 • Bedir Gazvesi
 • Recî'deki Hüzeyl Vakası
 • Beni Nadir Vakası
 • Uhud Vakası
 • Ahzab ve Kureyzaoğulları Vakası
 • Hayber Vakası
 • Mekke'nin Fethi
 • Fetih Gazvesi
 • Huneyn Gazvesi
 • Habeşistana Hicret Edenler
 • Geride Kalan Üç Kişi
 • Evs ve Hazrec Olayı
 • İfk Hadisesi
 • Ashab-ı Uhdud Hadisi
 • Ashab-ı Kehf Hadisi
 • Beytül Makdisin İnşa Edilmesi
 • Resulullahın Hastalığının Başlaması
 • Beni Saide Gölgeliğinde Ebu Bekir'e Biat Edilmesi
 • Ömer'in Şû'radaki Kimseler Hakkındaki Sözleri
 • Ebu Bekir'in Ömer'i Yerine Halife Bırakması
 • Ebu Bekir'e İtaat
 • Zâtüsselâsil Savaşı ve Ali-Muaviye'nin Haberi
 • Haccac b. İlât Hadisi
 • Ali ve Abbasın Tartışması
 • Ömer'in Katili Ebü Lülüe Meselesi
 • Şûrâ Hadisi
 • Kâdisiye Savaşı ve Başka Savaşlar
 • Fâtıma'nın Evliliği

Eser Muhammed Nur Akdoğan tarafından çevrilmiş olup, kaynakça ve dizinle beraber 200 sayfa arapça metin 195 sayfa Türkçe çeviri olmak üzere toplam 395 sayfadan oluşmaktadır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)