Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02853959
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
212
477
2082
5938

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

Dört Halife Dönemi; Bizans ve Sâsânî devletlerinin İslam Topraklarına dâhil edildiği, İslam’ın çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı, Müslümanların farklı din mensuplarıyla ilk defa yoğun olarak karşılaşıp birlikte yaşamaya başladıkları, hayatın her alanında kurumsallaşmaya gidildiği ve daha sonraki dönemlerde müstakil bir disiplin haline gelen dinî ilimlerin temellerinin atıldığı önemli bir zaman dilimidir. Aynı zamanda sözü edilen dönem; Hz. Muhammed’in vefatından sonra binlerce insanın dinden döndüğü, dört halifenin üçünün öldürüldüğü, Cahiliye Dönemine ait kabileciliğin tekrar nüksetmeye başladığı, Cemel, Sıffîn gibi iç çatışmaların yaşandığı ve kendilerinin dışındakileri tekfir edip öldüren Hâricîlerin ortaya çıktığı bir dönemin adıdır. Elinizde ki kitapta, yukarıda kısmen belirtilen olumlu ve olumsuz tüm gelişmelerin sebep, seyir ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Amaç, Müslümanlar için önemli bir referans olan Hulefâ-i Râşidîn devrini devrini dinî, siyasî, sosyal, kültürel ve iktisâdî bir bütünlük içerisinde ele almak ve yorumlamaktadır.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ                                                                            

I. BÖLÜM
HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİ (11-13/632-634)                             
A. DÖRT HALİFE DÖNEMİNE GİDEN SÜREÇ                       
B. HZ. EBÛ BEKİR’İN HAYATI (632-634)                                 
C. HZ. EBÛ BEKİR’İN HALİFE SEÇİLİŞİ                                  
D. HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BAZI GELİŞMELER    
1. Üsâme Ordusu                                                                        
2. Ridde Savaşları                                                                        
3. Fetih Hareketleri                                                                       
E. HZ. EBÛ BEKİR DÖNEMİNDE DEVLET YÖNETİMİ                

II. BÖLÜM
HZ. ÖMER DÖNEMİ (13-23/634-644)                                               
A. HZ. ÖMER’İN HAYATI                                                                  
B. HZ. ÖMER’İN HALİFE SEÇİLMESİ                                            
C. HZ. ÖMER DÖNEMİNDE FETİH HAREKETLERİ
1. Sâsânîlerle Yapılan Savaşlar                                                   
2. Bizansla Savaş ve Bu Süreçteki Bazı Gelişmeler                  
3. Halid b. Velid’in Görevden Alınması                                       
4. Câbiye Toplantısı (16/637)                                                     
5. Amvâs Vebası (17/638)                                                       
D. HZ. ÖMER DÖNEMİNDE KURUMSALLAŞMA                     

III. BÖLÜM
HZ. OSMAN DÖNEMİ (23-35/644-656)                                     
A. HZ. OSMAN’IN HAYATI                                                      
B. HZ. OSMAN’IN HALİFE SEÇİLMESİ                                 
C. HZ. OSMAN DÖNEMİNDE FETİHLER                             
D. HZ. OSMAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ                                                                                               

IV. BÖLÜM
HZ. ALİ DÖNEMİ (35-40/656-661)                                   
A. HZ. ALİ’NİN HAYATI                                                     
B. HZ. ALİ’NİN HALİFE SEÇİLİŞİ                                      
C. HZ. ALİ DÖNEMİNDE İÇ ÇATIŞMALAR                     
1. Cemel Savaşı                                                            
2. Sıffîn Savaşı                                                            
3. Hâricîlerle Mücadele                                               
D. HZ. HASAN’IN HİLAFETİ (661)                                 

V. BÖLÜM
DÖRT HALİFE DÖNEMİ KÜLTÜR MEDENİYET A. SOSYAL HAYAT
1. Müslümanlar                                                                      
2. Mevâlî                                                                              
3. Gayr-ı Müslimler                                                              
B. İDARÎ YAPI                                                                        
C. İKTİSADÎ YAPI                                                                 
1. Devletin Gelirleri                                                          
2. Devletin Giderleri                                            
D. ADLÎ TEŞKİLAT                                                  
E. ASKERÎ YAPI                                                      
F. İLMÎ HAYAT                                                         
1. Tefsir                                                               
2. Hadis                                                               
3. Fıkıh                                                                
4. Kelam                                                             

SONUÇ                                                                   
BİBLİYOGRAFYA                                                
DİZİN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)