Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02853898
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
151
477
2021
5877

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

2015 yılında Ankara Okulu Yayınlarından İslam-Tarih Klasikleri başlığıyla duyurduğumuz ve ilk ürünlerini 2016 yılında vermeye başlayan projenin 5. kitabı İbn Hibbân'a ait "es-Siretü’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefa: Hz. Peygamber ve Halifeler" 2017 yılında okuyucuyla buluştu. Projeyi yürüten Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ çok yakında 6. kitabın raflardaki yerini alacağı müjdesini verdi.

Tanıtımını yaptığımız eser, Hz. Peygamber’den başlayıp müellifin kendi zamanında (Abbasiler) hilafette olan Muti dönemine kadarki tarihî süreç, siyaset ön plana alınarak kronolojik bir şekilde tasnif edilmiştir.

Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.

Editör ve Çevirmenin takdim yazısıyla başlayan eserin ilk bölümü İbn Hibban'ın hayatı ve eserleri hakkındadır. Ardından gelen "es-siretün nebeviyye" başlığıyla hicretin 40 yılı değerlendirilmeye alınmış bölüm Hz. Ali'nin öldürülmesiyle son bulmuştur. Son bölüm "krallar kitabı" adıyla okuyucuya sunulmuş burada Muaviye b. Ebi Süfyan'dan Mutî'ye kadar olan süreç değerlendirilmiştir.

Eser Haydar Bekiroğlu tarafından çevrilmiş olup, diğer kitaplarda yer alan arapça metinler bu eserde bulunmamaktadır. Toplam 508 sayfadan müteşekkil olan kitap, Ankara Okulu tarafından Ocak 2017'de basılmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)