Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02855116
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
259
616
3239
7095

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

Hz. Peygamberi yetim doğması, babasından kalan mirasın miktarı, sütanneleri tarafından kabul edilmemesi ve çobanlık yapması gibi durum ve gelişmeler üzerinden fakir olarak nitelendirmek, yöntem ve tarihî bilgi açısından doğru değildir. Resûlullah Mekke’de kıtlık ve boykot yılları gibi sınırlı dönemlerde fakirlik yaşamışsa da yaptığı uluslararası ticaret ve Hz. Hatice ile evliliği sonucunda zengin olmuştur. Kur’ân da bunu teyit eder: “Seni fakirken zengin yapmadık mı?”

Hicretin ilk yıllarında Hz. Peygamber fakirlik yaşamıştır. Ancak Peygamberimiz beslediği hayvanlar, gelen hediyeler ve ganimetler, özellikle de yaptığı ticaret sayesinde zenginleşmiştir. Çok çocuklu kalabalık bir aileyi geçindirmesi, çok sayıda yetim ve fakirin bakımını üstlenmesi, köle azat etmesi, Ashâb-ı Suffe’nin giderlerinin bir kısmını karşılaması, heyet ağırlaması ve en yakın arkadaşlarının çok zengin olması, onun zenginliğinin göstergeleridir. Hz. Peygamberin varlıklı olmakla birlikte alçakgönüllü ve sade bir hayat yaşaması, yanlış bir yöntem ve bilgi eksikliği neticesinde onun fakirliğine yorumlanmıştır.

I. BÖLÜM: HZ.  PEYGAMBERİN MEKKE DÖNEMİNDEKİ MADDÎ DURUMU
1. Hz. Peygamberin Yetim Olarak Doğması
2. Hz. Muhammed’in Babasından Kalan Miras
3. Hz. Peygamberin Sütanneye Verilmesi
4. Allah Resûlü’nün Çobanlık Yapması
5. Hz. Peygamberin Ticaretle Uğraşması
6. Kıtlık Yılları
7. Hz. Peygamberin Hz. Hatice İle Evlenmesi
8. Hz. Hatice’nin Resûlullah’ın Maddî Durumuyla İlgili Tespiti
9. Duhâ Sûresi 8. Âyet
10. Boykot Yılları
11. Hz. Muhammed’in Mekke Dönemindeki Maddî Durumunun Genel Bir Değerlendirmesi

II. BÖLÜM: HZ.  PEYGAMBERİN MEDİNE DÖNEMİNDEKİ MADDÎ DURUMU
1. Hz. Peygamberin Gelir Kaynakları
Hayvancılık
Ticaret
Hediyeler
Ganimetler
Pazar Yeri
2. Hz. Peygamberin Giderleri   
Ailesi
Fakirler
Hediyeler
Ashab-ı Suffe
Heyetler

III. BÖLÜM: NAKLÎ VE AKLÎ VERİLERE GÖRE HZ.  PEYGAMBERİN FAKİRLİĞİ MESELESİ
1. Kur’ân
2. Hadis
Fakirleri Öven Bazı Hadis Rivâyetleri
Dünyayı Kötüleyen Hadis Rivâyetleri
Zenginliği Kötüleyen Hadis Rivâyetleri
Fakirliği Öven Bazı Mevzu Hadisler
Fakirliği Yeren Hadisler
Fakirlik ve Zenginlikle İlgili Hadislerin Genel Değerlendirilmesi
3. Hz. Peygamber Ve Zühd
4. Hz. Muhammed’in Yakın Arkadaşlarının Maddî Durumları
5. Allah Resûlü’nün Köle Azat Etmesi
6. Hz. Peygamberin Mehir Ve Düğün Yemeği Vermesi
7. Resûlullah’ın Hanımlarının Çok Nafaka İstemeleri
8. Hz. Muhammed’in Ashabını Varlıklı Olmaya Teşvik Etmesi
9. Tercih Edilebilirlik Açısından Fakirlik Ve Zenginlik Durumları

Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.
Çalışmamızın giriş kısmında fakirlik kavramının anlamı, bu kavramın Kur’ân-ı Kerim’in yanı sıra hadis ve tasavvuf literatüründe hangi anlamlarda kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Yine giriş kısmında zenginlik kavramı ele alınmaktadır.

Kitabımızın  birinci  bölümünde  Hz.  Peygamberin  Mekke  dönemindeki malî  durumuyla  ilgili  tüm  gelişmeler  kronolojik  bir  sıra dahilinde incelenmekte ve bu gelişmeler ışığında Hz. Muhammed’in maddî durumunun niteliği tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

Araştırmamızın ikinci bölümünde Hz. Peygamberin Medine dönemindeki maddî  durumunun  nasıl  olduğu  tespit  edilmeye  çalışılmaktadır.  Bu  amaca  dönük  olarak,  öncelikle  Allah  Resûlü’nün gelir kaynakları incelenmektedir. Daha sonra Peygamberimizin gider kalemleri detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Çalışmamızın  üçüncü  bölümünde  ise  genel  olarak  Resûlullah’ın maddî  durumunu  ve  zenginliğe  bakış  açısını  ortaya  koymak amacıyla, konuyla ilgili naklî ve aklî veriler yorumlanmaktadır.  Bu çerçevede Hz. Muhammed’in maddî durumuyla ilgili âyet ve hadislerin yanı sıra, onun fakirlik ve zenginlik konusundaki   temel   yaklaşımları   üzerinde   durulmaktadır.  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)