Hapşırınca Ne Denir? | İslam ve Kuran

Hapşırınca Ne Denir?

Hapşırma Duası, Yerhamükellah Türkçesi Ne Demek? Haşırdıktan Sonra Neden Elhamdülillah Denir?

Yehdina ve Yehdikumullah

Enes b. Malik’den rivayete göre, Hz Peygamber’in yanında iki kişi aksırırlar. Resulüllah (s.a.v) sadece birisine, ‘Yerhamukellah‘ diye karşılık verir. Oradakiler de:

Ey Allah’ın Resulü; İkisi de aksırmalarına rağmen, siz yalnızca birisine karşılık verdiniz, diğerine ise vermediniz, neden? diye sorarlar. Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurur; Bu ikisinden şu adam, Allah’a hamd etti, Elhamdülilah dedi, oysa ötekisi demedi.

Elhamdülillah ve Yerhamükellah

Müstehap olanı aksırırken, mümkün olduğunca sesi alçak/kısık tutmaktır. Allah’a hamd ederken, Elhamdülillah derken sesini yükseltmelidir ki, çevresindekiler duyup karşılık versinler. Çünkü aksırana karşılık vermek, ancak onun hamd ettiği duyulduktan sonra mümkündür.

Abdullah b. Ömer, bir adamın aksırdığını duyunca, ona: Eğer sen Allah’a hamd etmişsen, Yerhamukellah der

Resulüllah (s.a.v) buyurmuştur ki: Bir kimse üç kez üst üste aksırırsa, kesinlikle kalbinde iman yerleşmiş demektir.

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Eğer birisi aksırırsa, onu teşmit et, ona Yerhamukellah de. Şayet ikinci defa aksırırsa, yine Yerhamukellah de. Eğer üçüncü defa aksırırsa ona de ki: Sen nezleye yakalanmışsın de.

Abdullah şöyle diyor: Ben nehyin yasaklamanın üçüncü defadan sonra mı, dördüncü defadan sonra mı olduğunu bilemiyorum

Ebu Hureyre diyor ki:

Aksıran kişiye üç defa Yerhamukellah denir, eğer üçten fazla aksırırsa o nezledir (grip olmuştur) demektir.

Aksırana Yerhamukellah diye karşılık vermek, tıpkı secde gibi bir kezdir. Eğer tekrar aksırma olursa bir daha gerekmez.

Rivayete göre; Resulüllah (s.a.v) aksırınca, başını eğermiş, yüzünü kapatırmış, ağzını örtermeiş ve sesini de alçaltırmış.

Kişi aksırdığı zaman, onun dışında bir kimse Allah’a hamd ederse, Elhamdülillah derse, bu güzel bir harekettir. (bir tür hatırlatmadır)

Resulüllah (s.a.v) buyurmuş ki: Kim, Allah’a hamd etmede aksırandan önce davranırsa, o kimse, Şüs’tan,Lüs’tan ve Alus’tan emin olur, kurtulur.

Dil nilimcilerine göre: Şüs, diş ağrısı demektir, ayrıca sırt ağrısıda denmiştir. Lüs ise, kulak ağrısı demektir, bunun yanların, böğürlerin ağrısı olduğunu söyleyenlerde olmuştur. Alus’ta karın ağrısıdır. Dolayısıyla hadisin anlamı şöyle oluyor;

Kim, Allah’a hamd etmede aksırandan önce davranırsa, o kimse, diş ağrısından ya da sırt ağrılarından, kulak ağrısından veya böğür ağrılarından ve bir de karın ağrısından emin olmuş olur

Kaynak: Ebu’l-Leys Semerkandi / Bostanü’l Arifin / bkz: 377-378